dla Ciebie

 

CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ?
Sesję fotograficzną w plenerze. Wybieramy razem miejsce i ustalamy porę.
Ilustrację/obraz/rysunek/opiekę artystyczną
warsztaty plastyczne/opieka nad imprezą artystyczną
blog/facebook/instagram – wspólne działania, reklama